Beleidscel en Secretariaat van de Eerste Minister

Wetstraat 16
1000 Brussel
Contact telephone: 
+32 2 501 02 11
Contact fax: 
+32 2 512 69 53
Wetstraat 16
1000 Brussel

Kabinet

Communicatiedienst

  • Steve Detry, woordvoerder (FR)
    steve.detry@premier.fed.be
  • Elke Pattyn, woordvoerster (NL)
    elke.pattyn@premier.fed.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Ingang: Hertogstraat 4
Tel.: +32 2 501 02 11
Fax: +32 2 512 69 53
www.kanselarij.belgium.be

De Kanselarij van de Eerste Minister is de federale overheidsdienst die afhangt van de eerste minister. De dienst ondersteunt de eerste minister bij de coördinatie van het regeringswerk. Hij bereidt de reglementaire bevoegdheid van de eerste minister voor en voert ze uit, meer bepaald op het gebied van de overheidsopdrachten. Daarnaast ondersteunt hij de eerste minister op logistiek vlak en vervult meer en meer de rol van verkeersknooppunt tussen de federale staat en de deelstaten enerzijds, en de Europese Unie anderzijds. De Kanselarij informeert over de beleidsbeslissingen van de regering en promoot het imago van België in de wereld.