Copyright

De informatie die u op www.premier.be vindt is vrij van rechten, tenzij anders vermeld. De gebruiker mag de informatie kosteloos en met bronvermelding aanwenden. Voor commercieel gebruik is altijd een uitdrukkelijke toelating nodig.

Wanneer de toestemming voor het gebruik of de reproductie van bepaalde informatie nodig is, staan die beperkingen van het gebruik uitdrukkelijk vermeld.

De gebruiker mag de foto’s, video- en audiofragmenten kosteloos gebruiken met bronvermelding. Voor bepaalde foto’s geldt een copyright. Wanneer dat uitdrukkelijk bij de foto staat vermeld, mag de gebruiker de foto niet aanwenden of reproduceren. Voor meer informatie over de rechten, wendt u tot de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, algemene directie Externe Communicatie of stel uw vraag per mail: webmaster@premier.fed.be.