Beleid

Toespraken

Algemene beleidstoespraak van de regering - Eerste minister Sophie Wilmès

De nationale eenheid wordt niet op een zondagavond afgekondigd. Ze wordt opgebouwd tijdens de moeilijke tijden die er aankomen dag na dag en uur na uur. Daarom heb ik het Parlement vanmiddag gevraagd om deze regering het vertrouwen te geven.
Achtergrond

Beliris

Beliris is een federale administratie die is ontstaan uit het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat tot doel heeft de uitstraling van Brussel als hoofdstad te bevorderen.
Achtergrond

Federale culturele instellingen

De drie federale culturele instellingen bekleden een unieke plaats in het economische, culturele en institutionele landschap van ons land.
Achtergrond

Regeerakkoord

Het regeerakkoord bevat alle grote beleidsacties en maatregelen waarover de vier coalitiepartners het bij de vorming van de regering eens zijn geworden. In het regeerakkoord formuleert de regering het federale beleid dat ze zal voeren. De bedoeling is al de afspraken uit dit regeerakkoord tijdens de legislatuur 2014-2019 uit te voeren.
Achtergrond

Functie en bevoegdheden

Wat houdt de functie en het mandaat van de eerste minister in?
Achtergrond

Ministerraad

De ministerraad is een van de belangrijkste epicentra van de Belgische politiek. De ministerraad beraadslaagt en beslist over het algemene beleid en is het forum waar de politieke samenhang van de regeringscoalitie wekelijks wordt getoetst.

Geen inhoud gevonden voor de geselecteerde criteria.