Achtergrond

Beliris

Beliris is een federale administratie die is ontstaan uit het samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat tot doel heeft de uitstraling van Brussel als hoofdstad te bevorderen. De projecten waaraan Beliris deelneemt, worden uitgevoerd in samenwerking met het Gewest, de MIVB, de gemeenten, etc.
 
Deze administratie, die meer dan 100 medewerkers telt, stelt beroepen ten dienste van de stad. Zo werken ingenieurs, architecten, juristen, werfcontroleurs, boekhouders, communicatiespecialisten en anderen die actief zijn in diverse ondersteunende functies, mee aan de verschillende projecten vastgelegd in het samenwerkingsakkoord. Beliris voert projecten uit (bouw, renovatie of restauratie) in verschillende domeinen zoals mobiliteit, cultuur, patrimonium, sociale woningen, heropleving van wijken en groene ruimtes.
 
Sophie Wilmès, die sinds 2017 lid is van het samenwerkingsakkoord, werd op 1 december 2019 Voorzitter van het samenwerkingscomité; dit comité bestaat uit 6 leden van de Brusselse gewestregering en 6 federale ministers. Dit orgaan bepaalt - in opeenvolgende bijakten - welke projecten geheel of gedeeltelijk door de samenwerkingsovereenkomst worden gefinancierd en welke begrotingsmiddelen daarvoor worden gereserveerd. Momenteel voert Beliris de projecten uit die zijn vastgelegd tot bijakte nr. 13 van de samenwerkingsovereenkomst. Een veertiende bijakte is in voorbereiding. 
 
Jaarlijks reserveert de federale regering begrotingsmiddelen ten belope van 125 miljoen euro voor Beliris, middelen die vervolgens worden toegewezen aan de verschillende projecten.
 
Het is volledig of gedeeltelijk dankzij de actie van Beliris dat onder meer de volgende projecten tot een goed einde werden gebracht:
  • de Belliard-Schuman-Kortenbergtunnel die het stadscentrum met de E40 verbindt;
  • de spoortunnel Schuman-Josaphat, die een van de belangrijkste schakels is van het toekomstige Gewestelijk Expresnet (GEN) in Brussel;
  • de bouw van een metrolijn tussen het Noordstation en Bordet (aan de gang);
  • de aanleg van het Fiets-GEN (aan de gang);
  • de renovatie van talrijke parken, waaronder momenteel het Jubelpark;
  • de renovatie van de ateliers van de Muntschouwburg, van een deel van het Paleis voor Schone Kunsten;
  • de grondige renovatie van honderden sociale woningen;
  • de aanleg van de centrumlanen;
  • de oprichting van een ultramoderne gemeenschappelijke bibliotheek voor de polytechnische faculteiten van de VUB en de ULB (aan de gang);
  • de studies over Metro Noord en in de toekomst, een groot deel van het projectbeheer, als gedelegeerd door de MIVB, van de bouw van 7 metrostations tussen het Noordstation en Bordet-Evere. 
Gedetailleerde informatie over Beliris en de verschillende projecten is te vinden op de website: www.beliris.be