Achtergrond

Federale culturele instellingen

De drie federale culturele instellingen bekleden een unieke plaats in het economische, culturele en institutionele landschap van ons land.

De Koninklijke Muntschouwburg (KMS) is een operahuis waarin de kern van de ambachten gelinkt aan de productie van de lyrische kunst zijn gehuisvest, met inbegrip van een orkest en koren.

Het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar) heeft de opdracht gekregen een culturele, multidisciplinaire en geïntegreerde programmatie uit te werken, die bijdraagt aan de Europese en internationale uitstraling van het federale België, de Gemeenschappen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest door middel van eigen culturele producties, coproducties en diverse samenwerkingen.

De belangrijkste opdracht van de Nationale Opera van België (NOB) is het ontwikkelen van een aanbod van symfonische concerten in België en in het buitenland. Het NOB treedt hoofdzakelijk op in het Paleis voor Schone Kunsten, in de Henry Le Boeuf-zaal.

Elke instelling beschikt over een vrij ruime autonomie en wordt beheerd door een Raad van bestuur en een directieteam.

De overheid voert haar voogdijopdracht uit via twee regeringscommissarissen en een afgevaardigde van de minister van Begroting per instelling.

De bestuursovereenkomsten geven uitvoering aan de opdrachten van openbare dienstverlening die bij wet aan de drie instellingen zijn toevertrouwd. De instellingen zijn een aantal verbintenissen aangegaan om hun activiteiten te moderniseren en hun ontwikkeling te optimaliseren.

De nodige infrastructuurinvesteringen worden voortgezet, onder meer met de steun van Beliris.

Wat het NOB betreft, voorziet bijakte 13 in een budget van 3,5 M voor de volledige transformatie van de repetitieruimte. Verder moet een beter beheer van de planning zorgen voor een uitbreiding van de mogelijkheden in de HLB-zaal van Bozar.

Binnen Bozar gaan de renovatiewerken in zaal M en de Studio van start. Er is eveneens een budget voorzien voor de toegangen tot de repetitieruimte van het NOB en er zijn studies aan de gang over de toegang via de Koningsstraat.

De investeringen omvatten de digitalisering en energiebesparende investeringen. De Regie renoveert ook onder meer de Ravensteinvleugel, de elektriciteit en de daken.

In de Munt wordt de uitvoering van het masterplan voltooid met de tunnel die de ateliers en het theater met elkaar verbindt.

Deze verbinding rationaliseert in grote mate de communicatie en het nodige transport tussen de ateliers en het theater.

Op het programma van Beliris staan vooral de aanleg van een kostuumreserve en de renovatie van de gevel van het theater.

Gedetailleerde informatie is te vinden op de websites: