Persbericht

De federale regering begint een reeks consultaties ter voorbereiding van het Relanceplan

Op initiatief van premier Sophie Wilmès zal morgen, woensdag, een eerste overlegronde van start gaan om de expertise te verzamelen van verschillende spelers op het terrein over de sociaal-economische toestand van ons land na de Covidcrisis.

Ter herinnering, premier Sophie Wilmès had in haar algemene beleidstoespraak op 17 maart aangekondigd dat de federale regering, met het vertrouwen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, "ook stap voor stap de economische heropleving en de relance zou moeten voorbereiden zodra de crisis voorbij is.”

De afgelopen maanden zijn al belangrijke maatregelen genomen ter ondersteuning van de economie en voor sociale bescherming, om de urgentie van de situatie aan te pakken. Deze relance is dus een voortzetting van de reeds genomen maatregelen en is gericht op een strategische en duurzame heropleving van onze economie. Het Relanceplan zal samen met de deelstaten worden opgesteld, en zal rekening houden met de initiatieven die op Europees niveau worden genomen (Next Generation EU).

De vergaderingen worden tijdens de komende drie weken gehouden. Ze zullen zich richten op drie belangrijke pijlers: investeren, beschermen en ontwikkelen.

Het eerste overleg is gepland voor morgen, woensdag 8 juli. De Eerste Minister, de Vice-Eersteministers en de bevoegde federale ministers zullen in dialoog gaan met vertegenwoordigers van de belangrijkste Belgische instellingen en leden van de academische wereld, die gespecialiseerd zijn in sociaal-economische aangelegenheden.

Komende vrijdag, 10 juli, ontvangt de regering eerst vertegenwoordigers van grote, in België gevestigde bedrijven en voert dan gesprekken met een panel van burgers en mensen van op het terrein – ondernemers, handelaars en zelfstandigen.

Daarna komt er ook nog overleg met de sociale partners van de Groep van Tien en werksessies over energie en duurzame ontwikkeling.