Video

Leaders’ Pledge for Nature : United to Reverse Biodiversity Loss by 2030 for Sustainable Development

De boodschap die we van wetenschappers krijgen, is luid en duidelijk: zowel de klimaatverandering als het verlies aan biodiversiteit hebben verwoestende gevolgen voor onze gezondheid, onze welvaart en ons welzijn, en voor de duurzame ontwikkeling als geheel. En deze twee factoren versterken elkaar nog.

We moeten dringend actie ondernemen om deze bedreigingen efficiënt en coherent aan te pakken om tegemoet te komen aan de visie van de Agenda 2030 voor de huidige en toekomstige generaties.

We moeten onze manier van consumeren en produceren drastisch veranderen. We moeten anders en creatief denken. 

België is klaar om zijn verantwoordelijkheid te nemen en de ambitie op te schroeven voor een sterk mondiaal biodiversiteitskader na 2020, een sleutelinstrument om de SDG's te bereiken.

Mijn land zet zich in voor de acties die in deze Pledge for Nature worden uiteengezet.

Als overtuigd voorstander van dialoog en samenwerking zal België altijd op zoek gaan naar gemeenschappelijke oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. De noodtoestand van onze planeet belangt ons allemaal aan. We moeten samen actie ondernemen.